A LAMIRA GROUP  Kft. (adószáma: 25179697-2-13 Székhelye: 2151 Fót, Árvácska u. 61., képviseli: Szabó Balázs Ügyvezető Igazgató a továbbiakban „Mi”) az Ön személyes adatainak kezelőjeként ezúton közöljük az alább részletezett, személyes adatok gyűjtéséről és a magánélet védelmének alapelveiről szóló információkat Önnel, mint a Lamira Group Kft. partnerével, a www.lamira.hu honlap felhasználójával. Nagyon fontos számunkra az Ön személyes adatainak védelme, ezért jogviszonyainkat mindig az ennek megfelelően meghatározott alapelvek irányítják. A személyes adatok védelmének fenti alapelvei különösen az alábbiakat taglalják:
 • Mely személyes adatait kezeljük;
 • Milyen céllal és hogyan kezeljük a személyes adatait, mi az adatkezelésünk jogalapja;
 • Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait és
 • Milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban.
Ha a szöveg bármely része magyarázatra szorul, vagy csak szeretne tanácsot kérni vagy egyeztetni a személyes adatai további kezeléséről, bármikor fordulhat hozzánk a következő e-mail címen:lamira@lamira.hu

A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉNEK TERÜLETEI

Amennyiben felveszi Ön illetve cége velünk a kapcsolatot, felkérhetjük bizonyos személyes adatok közlésére önmagáról vagy cégéről. Ezek az adatok különösen a következők lehetnek:
 • a keresztneve, vezetékneve és cégneve;
 • a cég székhelye és székhelycíme;
 • cége adószáma;
 • telefonszáma;
 • e-mail címe;

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Önök által nyújtott adatokat arra használjuk, hogy kapcsolatba kerüljünk Önnel, és az Ön által kért információkat nyújtsuk, vagy hogy a szerződést teljesítsük. A személyes adatait törvényes és átlátható módon kezeljük, és csak a feldolgozás céljával arányos, releváns és fontos adatokat kérünk. Az adatkezelés jogalapja a szerződéses célú adatfeldolgozás. Az Ön vezetéknevét és e-mail címét emellett felhasználhatjuk arra is, hogy üzleti információkat osszunk meg Önnel, vagyis, hogy tájékoztassuk az általunk ajánlott eseményekről, kiadványokról vagy szolgáltatásokról, amelyek véleményünk szerint érdekelhetik Önt. A személyes adatok nyújtása a szerződés teljesítése céljából, illetve az Ön által feltett kérdésekre vagy az igényelt információkra adott válaszok céljából a szerződéses követelményeink közé tartozik, és ezek nyújtásának megtiltása a szerződés megkötésének vagy az Ön kérdéseire adott válaszok elutasítását vonhatja magával. A személyes adatait a továbbiakban felhasználhatjuk a belső szükségleteinkre is, különösen az Ön elégedettségének mérésére, az ajánlott termékek és szolgáltatások minőségének optimalizálására és növelésére, az új termékek fejlesztésére és a kockázatok csökkentésére. A fenti adatkezelés jogalapja a jogos érdekünkből történő adatkezelés, amely a termékeink hirdetésének érdeke és egyben az általunk kínált szolgáltatások minőségének növelési érdeke is. Az Ön személyes adatainak kezelését üzleti közlések küldése céljából bármikor elutasíthatja, ami nem lesz hatással a további kölcsönös viszonyunkra. Elég egy e-mailt küldenie a megfelelő kérelemmel a lamira@lamira.hu címre vagy arra a címre, amelyről az üzleti információkat kapta, valamint kizárhatja magát a csoportos e-mail küldésből a hírlevelünk láblécében lévő leiratkozó üzenetre kattintva. A személyes adatait nem használjuk fel semmilyen automatizált döntési célokra, sem profilalkotásra.

KI FÉRHET HOZZÁ A SZEMÉLYES ADATAIHOZ

Az Ön személyes adatait a szolgáltatásaink minőségének növelése és bizonyos tevékenységek biztosítása érdekében adatfeldolgozóink végzik, akik
 • szerveres, webes, IT-szolgáltatásokat nyújtanak számunkra;
 • számviteli szolgáltatást nyújtanak
 • jogi szolgáltatást nyújtanak
Tekintettel a bizonyos szolgáltatásokat nyújtó változó személyekre, nem sorolhatjuk fel név szerint a Személyes adatok kezelőit. A Személyes adatok konkrét fogadóinak jegyzéke külön kérésre nyújtható a következő címen lamira@lamira.hu

A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A személyes adatait addig kezeljük, amíg szolgáltatásokat nyújtunk Önnek vagy a kölcsönös szerződést teljesítünk, vagy az adatőrzési kötelezettségek teljesítésének idejére a hatályos jogszabályok értelmében, mint például a számviteli törvény, az adatmegőrzési és nyilvántartási törvény vagy az általános forgalmi adóról szóló törvény. A személyes adatait tehát a termékek nyújtásának idejére és az igényelt tranzakciók vagy más fontos célok befejezéséig kezeljük, például a jogi kötelezettségeink betartása, a vitás ügyek rendezése, a megállapodásaink jogi kényszerítése. Ezek az igények a különböző típusú adatoknál a különböző termékek kontextusában eltérő lehet, ezért az adatmegőrzés valós ideje jelentősen változó.

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATKEZELÉSBŐL EREDŐ JOGAI

Az általunk végzett személyes adatkezelés során Önt az alábbi jogok illetik:
 • a személyes adatokhoz való hozzáférési jog;
 • adatjavítási jog;
 • adattörlési jog („az elfelejtés joga”);
 • az adatkezelés korlátozásának joga;

A BIZTONSÁGI INCIDENSEK JELENTÉSE

A korszerű technológiák korszakában bár elenyésző mértékben, de fennáll annak kockázata, hogy kiszivároghatnak az Ön személyes adatai, illetve azok elveszhetnek vagy azokkal visszaélhetnek. A tevékenységünk keretében mindent megteszünk azért, hogy ne következzenek be ilyen incidensek, elsősorban úgy, hogy a személyes adataival kapcsolatba kerülő munkatársainkat rendszeres képzésben részesítjük a személyes adatok védelmének témájáról, megismertetjük a munkatársainkat a személyes adatai védelmét érintő, bevezetésre került belsővállalati előírásokkal és minden műszaki eszközt felhasználunk az adatkezelés biztonsága érdekében, amilyen például az adatok kódolása, bonyolult jelszavak és frissített szoftverek alkalmazása. Ha viszont a legnagyobb igyekezetünk ellenére biztonsági incidens következik be, és az incidens fokozott kockázatot jelent az Ön jogaira és szabadságára nézve, haladéktalanul értesítjük erről a körülményről, mégpedig az átadott e-mail címen és az információk honlapunkon történő közzétételével, ideértve a szükséges részleteket is.

AZ ALAPELVEK VÁLTOZÁSA

A személyes adatok védelmének alapelveit időről-időre módosíthatjuk. Nem korlátozzuk a személyes adatok védelmének fenti alapelveiből eredő jogait az Ön kifejezett engedélye nélkül. A személyes adatok védelme alapelveinek változásait ezeken az oldalakon tesszük közzé, és ha jelentős változásokról lesz szó, külön értesítjük Önt (bizonyos szolgáltatások esetén a személyes adatok védelmének alapelvei változásáról e-mailben értesíthetjük). A személyes adatok jelen alapelveinek előzetes változatait archiváljuk, hogy a jövőben is elérhetők legyenek az Ön számára. Ezek elérhetők a jelen alapelvek elején lévő hivatkozások révén. A személyes adatok védelmének jelen alapelvei 2018. 05. 20-tól hatályosak. Lamira Group Kft.